Användaravtal

Tjänsten erbjuds som den är. Vi lämnar alltså inga garantier för att allt fungerar felfritt.

Vi har lagt in säkerhetskontroller för att inga meddelanden ska skickas flera gånger, men skulle t.ex. ett betalsms skickas en gång felaktigt så har vi ingen möjlighet att betala tillbaka, utan det bör rapporteras till fel (at) serie.nu och användaren kan då få sms tillgodo. Betalsms är något som kan komma att användas i framtiden för att betala för olika tjänser inom Serie.nu. Detta godkänner användaren i och med detta avtal.

Användaren ger i och med detta avtal serie.nu rätt att spara uppgifter om användaren. Både sådana som användaren själv fyllt i och sådant som är effekter av användandet av tjänsten.

Detta användaravtal kan komma att ändras i framtiden och eventuella ändringar kommer att informeras om på hemsidan.